Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

620.631,99 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

IV spotkanie robocze Partnerów projektu

W środę 15 września 2021 r. odbyło się on-line IV spotkanie Partnerów projektu WIKT. Na początku Partner Wiodący IMGW-PIB szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania oraz plany na najbliższe dwa kwartały. Przedstawiono informację o tworzeniu mapy retencji obszaru wsparcia (tworzenie listy danych przestrzennych, nanoszenie zmian, praca nad metodyką) oraz prace związane z oceną i zwiększeniem bioróżnorodności w obszarze wsparcia (zinwentaryzowano istniejące formy ochrony przyrody, przygotowano projekt bazy danych do gromadzenia informacji o lokalnych obiektach cennych przyrodniczo). Poza tym tworzenie broszury „Bioróżnorodność środowiska wodnego na przykładzie Nysy Łużyckiej” - końcowa faza prac merytorycznych i graficznych). W trakcie wykonania jest też prospekt mini klucz do oznaczania organizmów wodnych.

W realizacji jest także opracowanie kryteriów i zasad przyznawania tytułu gminy przyjaznej klimatowi (audyt klimatyczny) – opracowanie treści, kryteriów i zasad przyznawania. Odrębnie również gra edukacyjna memo - gra planszowa - opracowano koncepcję, przygotowano polecenia gry, trwają prace nad opracowaniem grafiki planszy i instrukcją.

Partner SAPOS z Görlitz opracowuje nadal materiały o gminie Neisseaue, które zostaną umieszczone w pakiecie zaleceń pro-klimatycznych. Partner prowadzi prace nad powstaniem łąk kwietnych (pierwsza z nich przy szkole - łąka dzikich kwiatów została założona). Zagospodarowanie wody deszczowej ogródków szkolnych i terenów zieleni – 1. system nawadniania został zrealizowany - KGV Görlitz, 2. System zaplanowano na wiosnę 2022.

Partner - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja realizuje prace nad opracowaniem ulotki - Dobór gatunków do nasadzeń, wykonał łąkę kwietną w Lubawce, przeprowadza ankietyzację, która pozwala zebrać informacje odnośnie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu, a także umożliwi poznanie opinii mieszkańców na temat gotowości do podejmowania tych działań na terenie własnych posesji i miejsc publicznych w gminie. Poza tym przeprowadzono 3-dniowe szkolenie dla edukatorów w Iłowej.

Partner Fundacja Natura Polska przygotowuje wyjazd studyjny – dobre praktyki klimatyczne (Wrocław) oraz szkolenia dla samorządów (tworzenie łąk kwietnych) i wrsztaty z założeniem ogródków dla owadów w szkołach (Pieńsk, Jasień). Trwają prace końcowe nad założeniem łąk kwietnych w miejscowościach Piechowice, Pieńsk, Żary-Lubomyśl, Tuplice).