Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

620.631,99 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

VI spotkanie robocze Partnerów projektu

We wtorek 29 marca 2022 r. odbyło się on-line VI spotkanie Partnerów projektu WIKT. Na początku Partner Wiodący IMGW-PIB szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania oraz plany na najbliższe dwa kwartały. Informacja ta objęła m.in. mapę retencji obszaru wsparcia (tworzenie map potencjalnej retencji i generowanie miejsc z analizą jej powierzchni). Poza tym przygotowano elementarz młodego hydromorfologa oraz Prospektu mini klucz do oznaczania organizmów wodnych i gry planszowej memo. Zakończono także realizację folderu o retencji i broszury o zjawiskach ekstremalnych.

Partner SAPOS z Görlitz koordynuje wszelkie działania związane z akcjami klimatycznymi i mikro adaptacjami do zmian klimatycznych w tym: sprzątanie lasu, rzeki, wizyt studyjnych i warsztatów, założenia łąki kwietnej i rabat ziołowych a także kontynuacji zagospodarowania wody deszczowej przy ogródkach szkolnych i terenów zieleni (realizacja większości działań nastąpi pomiędzy majem a październikiem 2022.

Partner - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja zrealizował: szkolenie dla samorządów, folder o retencji, materiały związane z ankietyzacją na temat stanu świadomości mieszkańców o znaczeniu zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu. Na najbliższy okres Partner zaplanował realizację spotkań w formie debat i szkoleń, warsztatów, powstanie kolejnych nasadzeń drzew, łąk kwietnych, ogrodów deszczowych i rabat a we wrześniu organizację drugiej konferencji projektowej.

Partner Fundacja Natura Polska jest w fazie końcowej opracowania pakietu zaleceń pro–klimatycznych dla gmin oraz realizuje różne działania projektowe w tym: wyjazd studyjny – dobre praktyki klimatyczne (Wrocław) 21.05.2022, szkolenie dla samorządów (łąki kwietne), warsztaty z założeniem ogródków dla owadów w szkołach (Pieńsk, Jasień), uzupełnienia internetowej bazy wiedzy o ochronie klimatu www.wikt.info, akcję sprzątania na Nysie (realizacja 07.05.2022 Zgorzelec) oraz publikację Nie chcę żyć w smogu (trwa jej korekta po uwagach Partnerów).

W najbliższych planach do realizacji są też mikroadaptacje II etap (nasadzenia drzew i dwie łąki kwietne w powiecie zgorzeleckim) realizacja do końca maja 2022, promocja projektu IV etap i dwie ścieżki edukacyjne w Żarach i Goerlitz.