Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

620.631,99 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

V spotkanie robocze Partnerów projektu

W środę 15 grudnia 2021 r. odbyło się on-line V spotkanie Partnerów projektu WIKT. Na początku Partner Wiodący IMGW-PIB szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania oraz plany na najbliższe dwa kwartały. Obejmuje to mapę retencji obszaru wsparcia (tworzenie listy danych przestrzennych, nanoszenie zmian, metodyk) oraz przeprowadzoną inwentaryzację istniejących formy ochrony przyrody i przygotowanie projektu bazy danych do gromadzenia informacji o lokalnych obiektach cennych przyrodniczo. Poza tym kontynuowano prace nad stworzeniem Elementarza hydromorfologa, Wodni detektywi i broszur „Bioróżnorodność środowiska wodnego na przykładzie Nysy Łużyckiej” plus Prospektu mini klucz do oznaczania organizmów wodnych i gry planszowej memo.

W realizacji jest Folder o retencji - opracowanie merytoryczne i graficzne i prowadzenie akcji na rzecz ochrony klimatu (warsztaty hydromorfologiczne, publikacja, rodzinna gra edukacyjna, monitorowanie klimatu). Opracowano też treści, kryteria i zasady przyznawania tytułu gminy przyjaznej klimatowi (audyt klimatyczny) i zakupiono urządzenia pomiarowe (deszczomierze i stacje pomiarowe). Trwają analizy dotyczące potencjalnej lokalizacji.

 

Partner SAPOS z Görlitz opracowuje nadal materiały o gminie Neisseaue, które zostaną umieszczone w pakiecie zaleceń pro-klimatycznych. Planowana jest też Akcja zbiórki odpadów z udziałem młodych ludzi pod kierunkiem seniorów nad jeziorami i stawami - maj 2022. Terminy założenia rabat ziołowych to marzec/kwiecień 2022, połączenie z systemem nawadniania a akacja Młodzi ludzie i seniorzy wspólnie sprzątają las - wiosna lub jesień 2022

Dodatkowo Partner zrealizuje nasadzenia krzewów na wiosnę lub jesień 2022 roku. Zakończono zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie wody deszczowej ogródków szkolnych i terenów zieleni” a system nawadniania został zrealizowany w KGV Görlitz. W trakcie realizacji są broszury i budowa Mikroadaptacji np. biotopu.

Partner - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja zrealizował: broszurę Dobór gatunków do nasadzeń, łąkę kwietną w Lubawce, przeprowadzenie ankietyzacji, która pozwala zebrać informacje odnośnie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej
i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu, a także umożliwi poznanie opinii mieszkańców na temat gotowości do podejmowania tych działań na terenie własnych posesji i miejsc publicznych w gminie.

Dodatkowo przeprowadzono 3-dniowe szkolenie dla edukatorów w Iłowej i spotkanie dla samorządów. Działania zaplanowane to: przeprowadzenie kolejnego szkolenia dla samorządów, przeprowadzenie debat, wykonanie raportu z ankietyzacji, opracowanie Regulaminu konkursu dla Gmin i organizacja konferencji projektowej.

Partner Fundacja Natura Polska przygotowuje wyjazd studyjny – dobre praktyki klimatyczne (21 maja 2022 Wrocław) oraz szkolenia dla samorządów (tworzenie łąk kwietnych 18 marca Bolesławiec) i warsztaty z założeniem ogródków dla owadów w szkołach (Pieńsk i Jasień – kwiecień 2022). Zakończono realizację czterech łąk kwietnych w miejscowościach Piechowice, Pieńsk, Żary-Lubomyśl, Tuplice). W dalszym ciągu uzupełniana jest Internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu www.wikt.info Trwają też przygotowania do opracowania publikacji o smogu.