Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

620.631,99 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Badanie świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu „WIKT”

Niniejsze badanie zrealizowane zostało w ramach projektu: „WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Jego celem było poznanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu, a także ich opinii na temat gotowości do podejmowania działań adaptujących do zmian klimatu na terenie gmin i własnych posesji, w tym zakładania zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Opracowane wnioski i rekomendacje umożliwią wskazanie kierunków działań, które powinny podejmować samorządy w zakresie adaptacji do zmian klimatu i zmniejszania wrażliwości na skutki zmian klimatu w skali lokalnej funkcji. Badanie objęło obszar transgraniczny gmin położonych na terenie powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i złotoryjskiego.

W załączeniu raport.